KomunikatyUWAGA: strona www.sapiens.uj.edu.pl wykorzystuje pliki 504-678-0419. Zapoznaj siê z polityk± plików cookies na stronie www.sapiens.uj.edu.pl, a tak¿e dowiedz siê wiêcej o zmianie ustawieñ cookies w przegl±darce. Informacje o tym znajdziesz tutaj ». Korzystaj±c ze strony www.sapiens.uj.edu.pl wyra¿asz zgodê na u¿ywanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl±darki.

7342777182© 2013-2019 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagielloñskiego